Vijvers om bovengronds te plaatsen

Bovengrondse vijverbakken zijn versterkt. Dit houdt in dat je ze zonder extra versteviging bovengronds plaatst. Ook ondiepe vijvers (tot maximaal 35 cm hoogte) mogen bovengronds geplaatst worden.
Een bovengrondse vijver is een prima oplossing voor plaatsen waar grond uitgraven niet kan (vb. door boomwortels) of mag (vb. in een huurwoning).